İhracat Kredi Sigortası

Bu sigorta ile, ihracata konu mal mukabili yapılan vadeli satış işlemlerinde satıcı (alacaklı) firmanın aşağıda belirtilen nedenlere bağlı olarak uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınmaktadır. Alıcı (borçlu) firmanın,

1.İflas etmesi,

2.Borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması,

3.Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan bir karar alınması,

4.Hakkında yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması,

5.Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması,

6.Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi,

7.Borçlarını vadesinde ödemeyerek temerrüde düşmesi.

Bu poliçe ile, bir yıl içinde belirlenen kredi limitleri dahilinde teminat verilen ülkelerdeki alıcılara yapılacak 180 güne kadar vadeli mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan alacaklar teminat altına alınmaktadır.

Anasayfa | Kullanım Koşulları | Gizlilik Koşulları | Kişisel Verilerin Korunması | Sık Sorulan Sorular | Dokümanlar | © Copyright 2017 Döler Sigorta Tüm hakları saklıdır.
web tasarım