Devlet Destekli Kümes Hayvan Hayat Sigortası

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan,  Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kayıtlı bio güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış, kapalı tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları, A.2. maddesinde belirtilen haller nedeniyle meydana gelen zararlar aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır.

Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.

Bu sigortanın uygulanmasında, Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Tarife ve Talimatlar ile değerlendirme tablosu dikkate alınır.

Teminat Kapsamındaki Haller ve Kayıplar

(1) Bu sigorta ile teminat verilen kümes hayvanlarında:

a)       5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,

b)       Her türlü kaza ve zehirlenmeler,

c)       Her türlü doğal afetler,

ç)       Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler nedeniyle, sigortalının doğrudan doğruya uğradığı zararlar

teminat altına alınır.

Anasayfa | Kullanım Koşulları | Gizlilik Koşulları | Kişisel Verilerin Korunması | Sık Sorulan Sorular | Dokümanlar | © Copyright 2017 Döler Sigorta Tüm hakları saklıdır.
web tasarım